Skudenes Sjømannsforening:

Shantykoret

 

70-års markering - "Vindafjords" forlis:
Mandag 28. november 2011 kl 12:00
Ordfører Åse Simonsen la ned krans ved minnesteinen, ved inngangen til parken
Sang ved:
Skudenes Sjømannsforenings Shantykor

 

Mange møtte opp, i det fine været, for å overvære en verdig og høytidelig markering av forliset der
33 personer omkom 28.11.1941.
35 personer ble reddet av besetningen på M/S "Marstein".
Også en del pårørende til de omkomne la ned blomster ved minnesmerket.

Minnemarkering Vindafjord 28-11-2011
   Bilde fra minnemarkeringen