Skudenes Sjømannsforening:


Intervjuer med krigsseilere

 

EvigHeder flagg-1 EvigHeder-logo EvigHeder-flagg-2
  

 

 

Forfatterne av boken om krigsseilerne fra Sør-Karmøy, "EVIG HEDER":

PEDER ELIASSEN, LUDVIG THOMASSEN og THORBJØRN VIKRE skriver i forordet til boken.

"Vi ville skrive historien om hver enkelt krigsdeltaker fra Skudenes og Skudeneshavn. Vi syntes at vi skyldte disse menneskene å ta vare på deres opplevelser og ikke minst - få en oversikt over hvor mange og hvem som deltok under verdenskrigen fra 1939 til 1945.
Vi måtte arbeide med mange saker samtidig. Det første vi tok fatt på var å lydbånd-intervjue de gjenlevende. Det var en svært interessant oppgave som ga oss opplysninger og inntrykk som kom oss til gode i det videre arbeidet."


Det har vært et mål å gjøre intervjuer tilgjengelig på vår "hjemmeside".
BILDENE er lenke til SPOR 1

Bruk hørepropper eller høretelefoner det gir bedre "lyd".

 

 

   Dag MidbøeMathias SchauOleTtobiassenS-R Olsen                              

    Dag Midbøe          Torstein C. Schau      Olav Tobiassen        Sven R. Olsen
    SPOR 2                                                 SPOR 2                     SPOR 2