Evig Heder (G - J):

 

      
    John K. Gundersen        Jacob M. Halvorsen            Odd Halvorsen                Alfred Hansen
        1939 - 1945                1939 - 1945                   1940 - 1945                   1940 - 1946

 

     
    Gunnar Hansen                Harry Hansen                 Olav Hansen                 Karl Heikkinen
     1939 - 1945                   1940 - 1946                  1949 - 1942                  1939 - 1946

 

     
      Johan Heimdal                 Hilmar Helgesen            Ragnvald Hemnes         Rasmus E. Hemnes
       1940 - 1944                   1939 - 1941                 1940 - 1945             US soldat, falt 1944,
                                 Interneringsleir Hong Kong                                         22 år gammel
                                          1941 - 1945

     
   Kristoffer Hillesland            Bjørn Høines                Edvard N. Høines            Hjalmar O. Høines
      1940 - 1941                  1940 - 1941                    1940 - 1946                 1940 - 1942
 Omkom ved krigsforlis

     
    Thorvald Høines              Elias Håkonsen                Georg Iversen              Jacob Jacobsen
      1939 - 1945                  1939 - 1945                   1939 - 1946                 1940 - 1941

     
      Tor Jacobsen                 Leif Jacobsen             Lorentz J. Jacobsen           Nils Jacobsen
      1937 - 1945                   1938 - 1942                  1938 - 1945                 1941 - 1946
                                    Omkom ved krigsforlis                                            KNM fra 1941

     
    Sigurd Jacobsen              Edvard Jensen              Lars Johannessen            Harald Johnsen
   1940 - 1945                  1939 - 1946                     1938- 1946                     1939 - 1946
                                                                        Reddet ved forlis 1940

      
  Jørgen M. Jørgensen
      1939 - 1946