Evig Heder (K - R):

 

      
    Lorents Klausen             Kristoffer Knutsen           Konrad Kristiansen            Didrik Kvilhaug
      1939 - 1946                  1938 - 1945                    1938 - 1945                 1940 - 1946
                                                                                                             KNM fra 1941

      
    Anders E. Langaker        Johan L. K. Langåker            Sigvald Lunde               Lars Magnussen
        1939 - 1945                1940 - 1946                    1940 - 1942                  1940 - 1941
                                        KNM fra 1940              US Navy fra 1943

      
    Henry A. Mevik                   Dag Midbøe                Mathias Midbøe              Edvin Mortensen
     1939 - 1945                     1939 - 1946                 1939 - 1942                   1938 - 1946
                                                                      Reddet fra krigsforlis i
                                                                      1940. Døde ombord
                                                                           4. april 1942

      
      Anders Naley                  Bjarne Naley                    Knut Naley             Alert Sjur Vig Nilsen
      1940 - 1946                   1939 - 1940                   1938 - 1944                 1940 - 1946

      
    Kristoffer Nilsen                  Per Njølstad              Torleif Nordnes                 Konrad Næss
     1939 - 1944                     1940 - 1945                1939 - 1940                   1938 - 1942
Omkom ved "Svenner"s                                                                           Omkom ved krigsforlis
         i 1944                                                                                                i 1942

     
      Sven R. Olsen                Gerhard Paulsen          Wilhelm Rasmussen           Arne Rådberg
       1939 - 1945                   1939 US Army               1939 - 1940                1940 US Army
                                            til 1945                      US Army                Falt ved invasonen
                                                                                                       av Frankrike i 1944