Evig Heder (S - Y):

     
  Thorstein C. Schau           Anders Simonsen            Emil T. Simonsen         Severin I. Simonsen
     1939 - 1946                    1939 - 1941                  1949 - 1945                1938 - 1945

      
    Åsmund Simonsen            Mathias Skau                Jonas S. Skaadel         Karl Rikard Skaalevaag
       1940 - 1945                1940 - 1946                    1937 - 1945                  1942 - 1945
   Den Norske Marine

      
      Lars Smedsvik            Hans Th. Snørteland       Oskar O. Snørteland            Klaus Solvig
       1938 - 1945                  1937 - 1946                  1939 - 1945              1940 seilte senere
                                                                                                          på amerikanske skip

      
      Arne R. Stave             Ingolf B. Steffensen        Lars V. Steffensen            Magne Stokka
       1940 - 1945                  1940- 1946                  1940 - 1945                   1940 - 1941
      KNM fra 1942                                                  KNM fra 1942

        
      Sigurd Stokka               Olav Stonghaugen             Sigurd Stølen             Alfred Jonassen Sund
         1939                        Fisker omkom                    1940 - 1945                1939 - 1945
      omkom ved                  ved flyangrep
      krigsforlis

     
   Alf E. Sørensen                 Halvor Søyland            Ludvig Thomassen      Kristian Minde Thuestad
    1939 - 1945                  KNM 1940 - 1942              1939 - 1944                1939 - 1945
                                      omkom i tjeneste                                            Fra 1943 i japansk
                                                                                                             fangenskap

      
    Olav Tjøstheim               Sigfred Tjøstheim            Olav Tobiassen              Eilif O. Vassbakk
     1940 - 1946                    1939 - 1945                  1939 - 1946                   1939 - 1940

       
        Abel Vik                        David Vik                    Jakob T. Vik                Lars Pedersen Vik


     
        Racin Vikre                    Arne Wiik                    Ludvik I. Wage            Karl M. Østensen
       1938 - 1945                 1939 - 1940                   1939 - 1944                1940 - 1945
                                    Forsvaret til 1945             omkom v/ ulykke