Bilder fra innredning og innvielse av foreningslokalene: