Referat fra medlemsmøte den 7. mai 2018

Formannen ønsket ca 45 medlemmer velkommen til mai og siste møte før ferien. Han ønsket deretter fred over minnet til inge Marin Haaland som var gått bort og ikke ønsket blomster til sin begravelse, men heller en gave til Skudenes Sjømannsforening. Han fortalte så om en modell av "Anna Odland" ("Soldrott") som foreningen kunne få kjøpe.  Dette blir tatt opp på styremøte.

Deretter presenterte han Rune Birkeland somholdt et interessant foredrag om sjømannskirkens oppdrag og virke i Sør-Korea under vinter OL.

Når det gjelder 17.mai morgen i Parken så skal Rune Birkeland legge ned krans for de falne i siste verdenskrig mens Steinar Mæland og Svein Håkon Jensen holder flagg. I folketoget bærer Steinar Mæland fanen..

Etterpå gikk vi til annen etasje og spiste kjøttkaker med gulrot og ertestuing til. Åresalg ble det også. Senere var det drøs med kaffe og cognac.

En hyggelig kveld.

 

 

Minner om årsmøte 5. mars kl 19:00

1.    Årsberetning

2.    Regnskap  
3.    Forslag til endring av vedtekter (se nederst denne side)  
4.    Valg
5.    Annet
 

  Forslag til styre    
       
Funksjon Nåværende Kommende ÅR
Formann Bjørn Ove Hansen Bjørn Ove Hansen 1
Nestformann Per Gunnar Solstad Leif Arne Larsen 2
Kasserer Karl Einar Ellingsen Karl Einar Ellingsen 1
Sekretær Svein Håkon Jensen Svein Håkon Jensen 1
Styremedlem Per Terje Grindhaug Per Terje Grindhaug 1
varamann Ole Helgesen Ole Helgesen 1
varamann Steinar Mæland Steinar Mæland 1
       
Revisor Samson Wiig Samson Wiig 1
Historielaget Nils Nornes Nils Nornes 1
Historielaget Christian Næss Christian Næss 1
Valgkommite Didrik Stonghaugen Didrik Stonghaugen 1
Valgkommite Ådne Høines   2
Forslag til endring av vedtekter:

§7      Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer + 2 varamenn som velges

         for 2 år. Det går ut henholdsvis 3 og 4 hvert år.

         Styret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer og et styrmedlem  

         som alle velges på årsmøtet. På årsmøtet velges også revisor. 

         For en 2-års periode velges dessuten: 4 medlemmer til fyrkomite, 

         2 medlemmer til historielaget, 2 medlemmer til valgkomite og 5 medlemmer til arrangementskomite

Endres til §7      Foreningen ledes av et valgt styre på 5 medlemmer. I tillegg inngår leder fyrkomite og leder hus og arrangementskomite som fullverdige medlemmer av styret. Styret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer og et styremedlem som alle velges på årsmøtet. På årsmøtet velges også revisor.  For en 2-års periode velges dessuten: 4 medlemmer til fyrkomite,  2 medlemmer til historielaget, 2 medlemmer til valgkomite og 5 medlemmer til hus og arrangementskomite.

§11      Årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, kalles inn hvert år innen              utgangen av februar. Styret gir beretning om foreningens virksomhet,             legger fram revidert regnskap og gjør rede for bruk av foreningens midler. Endres til: §11      Årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, kalles inn hvert år innen  utgangen av februar og møtet avholdes innen utgangen av mars. Styret gir beretning om foreningens virksomhet, legger fram revidert regnskap og gjør rede for bruk av foreningens midler.


 
   
   

 

 

Referat fra medlemsmøte de 5. februar 2018

Formannen ønsket ca 60 medlemmer velkommen til februar møtet. Han opplyste også om at det forelå forslag om forandring av innholdet i §7 og §11 i vedtektene. Disse skal stemmes over på årsmøtet og som kreves 2/3 flertall for å bli vedtatt. Han opplyste videre om mulighetene for medlemmer med 30 års fartstid om å søke om midler fra "Kølafondet".  Han ønsket så kåsør Ragnar Larsen velkommen.  Ragnar Larsen kåserte om kirken og kirkens ledere i historisk sammenheng.  Det var et interessant kåseri som kan bli tolket på forskjellige måter etter hva ståsted man har. Etterpå gikk vi til annen etasje og spiste god stormsuppe. Åresalg med utlodning ble det også. Senere var det drøs med kaffe og cognac.  En hyggelig kveld.

Svein Håkon Jensen/sekretær

 

Referat fra medlemsmøte 8. januar 2018

 

Formann Bjørn Ove Hansen åpnet møtet med å ønske ca 55 medlemmer et Godt Nytt År. Han minnnet også om at Skudenes Sjømannsforening fyller 125 år i år.  Skudenes Sjømannsforening ble startet 13. februar 1893. Det var da seilskipstidens skippere som startet og var medlemmer. Senere ble skipene utstyrt med motorer og da kom resten av sjømennene med.  Jarle Jacobsen fra Sjøfartsdirektoratet var og fortalte om nåtidens og fremtidens tekniske utvikling innen skipsfart.  Utviklingen på dagens motorer går mot mindre og renere brennstoff. Batteridrift er også kommet for å bli.  Flere ferger går i dag på batteri og flere ferger er kontrahert med ren batteridrift.  I tillegg er flere skip gått over til gassdrift.  Han kunne også fortelle at det i dag planlegges med selvgående skip styrt av sensorer og skal operere uten mannskap.  Planen  er at fremtidens skip skal være 0-utslipps skip.  Dette var et interessant innlegg og vi takker Jarle Jacobsen.    Etterpå gikk vi til annen etasje og spiste veldig god spekesild.  Åresalg med utlodning ble det også.  Senere var det drøs med kaffe og cognac.  En hyggelig kveld

Svein Håkon Jensen/referent

 

 

Styret i Skudenes Sjømannsforening ønsker alle medlemmer en riktig god og fredfull jule og nyttårsfeiring.

Neste medlemsmøte 8. januar 2018, Korneliusholmen

 

  I år vil vi servere Rogalands pils i bulk og lokalt øl fra Skudenes Bryggeri på flaske under festivalen. Her kan en få både styrbord og babord øl for å opprettholde balansen.

Vi har også fått brukerstedsavtale for Vipps. De som har installert appen kan således enkelt betale for de de har kjøpt. Skudenes Sjømannsforening - et hode foran...

       

 

 

                          
 Neste medlemsmøte er mandag 8. mai 2017,
 Korneliusholmen kl 19:00  VELKOMMEN   

Betingelser for UTLEIE av foreningslokalene HER                                     

                                                                          
SHANTYKORET:
Øvelsesplan for  høsten 2017 er  H E R   
()
 
Tur til Gdansk:
 8. - 11. juni: Tilbud vil foreligge i mars med bindende påmelding mars / april
 
HØR SHANTYKORET PÅ "YouTube" H E R    (spørr etter Skudenes Shantykor)

       Referat fra årsmøtet 6. mars 2017 

·         Formannen åpnet møtet med å ønske ca 65 medlemmer velkommen til årsmøtet 2017.

         Han leste så opp navnene på 12 medlemmer som var gått bort siden
             årsmøtet 2016.     
            
1 minutts stillhet for disse hadde vi deretter.

·         Styresammensetningen ble deretter gjennomgått. Bjørn Ove Hansen
erstatter Christian Næss som formann.
Ellers fortsetter alle på ny periode.

Funksjon

NÅVÆRENDE

KOMMENDE

ÅR

Formann

Christian Næss

Bjørn Ove Hansen

2

Nestformann

Per Gunnar Solstad

Per Gunnar Solstad

1

Kasserer

Karl Einar Ellingsen

Karl Einar Ellingsen

2

Sekretær

Svein Håkon Jensen

Svein Håkon Jensen

2

Styremedlem

Per Terje Grindhaug

Per Terje Grindhaug

1

Huskomite

Ole Helgesen

Ole Helgesen

2

Vikholmen

Steinar Mæland

Steinar Mæland

2

 

 

 

 

  

·         Regnskapet ble deretter gjennomgått av revisor da kasserer var ute på jobb og ikke kunne
stille på møtet. Regnskapet viser et årsresultat på 35709 kr for Korneliusholmen.
For Vikholmen er det et underskudd på 9598 kr på grunn av ekstraordinere utgifter
på vannledning og båt. Skudenes Sjømannsforening har en grei og sunn økonomi.
Regnskapet ble deretter godtatt med applikasjon.

  

·         Etterpå gikk vi opp i spisesalen og hadde flott middag med salt kjøtt og erter med
tilhørende drikke.

Utlodding ble det også med flotte  presanger.
Til slutt var det kaffe og cognac og en  god drøs nede i baren.

 

Svein Håkon Jensen,
sekretær       

Referat fra medlemsmøte den 6. februar 2017. 

·         Formann ønsket ca 50 medlemmer velkommen til møte.
 Han ønsket spesielt Leiv Sverre Leknes fra Karmsund Havn velkommen. 

·         Leiv Sverre Leknes holdt deretter et intressant  foredrag om Karmsund Havn
som har skiftet navn fra Karmsund Havnevesen. Han viste bilder av Karmsund Havns
utvikling gjennom mange år og planer for utvidelse og ”fremtidsdrømmer”
de har for havnen.
Beliggenheten er veldig god for ytterlige utvidelser knutepunkt
for hele Vestlandet og ellers store deler av landet.
 

·         Etterpå gikk vi ovenpå hvor det ble servert godt sosekjøtt med dertil drikke.
Loddsalg med flotte premier ble det også.
 

·         God og mette gikk vi så ned til en god drøs med kaffe og Cognac. 

Svein Håkon Jensen
Sekretær

 

      

·