Skudefestivalen 2017-torsdag 29. juni - søndag 2. juli (http://www.skudefestivalen.no)

  I år vil vi servere Rogalands pils i bulk og lokalt øl fra Skudenes Bryggeri på flaske under festivalen. Her kan en få både styrbord og babord øl for å opprettholde balansen.

Vi har også fått brukerstedsavtale for Vipps. De som har installert appen kan således enkelt betale for de de har kjøpt. Skudenes Sjømannsforening - et hode foran...

       

 

 

- Neste medlemsmøte er mandag 8. mai 2017, Korneliusholmen kl 19:00 VELKOMMEN!

                          
 Neste medlemsmøte er mandag 8. mai 2017,
 Korneliusholmen kl 19:00  VELKOMMEN   

Betingelser for UTLEIE av foreningslokalene HER                                     

                                                                          
SHANTYKORET:
Øvelsesplan for  høsten 2017 er  H E R   
()
 
Tur til Gdansk:
 8. - 11. juni: Tilbud vil foreligge i mars med bindende påmelding mars / april
 
HØR SHANTYKORET PÅ "YouTube" H E R    (spørr etter Skudenes Shantykor)

       Referat fra årsmøtet 6. mars 2017 

·         Formannen åpnet møtet med å ønske ca 65 medlemmer velkommen til årsmøtet 2017.

         Han leste så opp navnene på 12 medlemmer som var gått bort siden
             årsmøtet 2016.     
            
1 minutts stillhet for disse hadde vi deretter.

·         Styresammensetningen ble deretter gjennomgått. Bjørn Ove Hansen
erstatter Christian Næss som formann.
Ellers fortsetter alle på ny periode.

Funksjon

NÅVÆRENDE

KOMMENDE

ÅR

Formann

Christian Næss

Bjørn Ove Hansen

2

Nestformann

Per Gunnar Solstad

Per Gunnar Solstad

1

Kasserer

Karl Einar Ellingsen

Karl Einar Ellingsen

2

Sekretær

Svein Håkon Jensen

Svein Håkon Jensen

2

Styremedlem

Per Terje Grindhaug

Per Terje Grindhaug

1

Huskomite

Ole Helgesen

Ole Helgesen

2

Vikholmen

Steinar Mæland

Steinar Mæland

2

 

 

 

 

  

·         Regnskapet ble deretter gjennomgått av revisor da kasserer var ute på jobb og ikke kunne
stille på møtet. Regnskapet viser et årsresultat på 35709 kr for Korneliusholmen.
For Vikholmen er det et underskudd på 9598 kr på grunn av ekstraordinere utgifter
på vannledning og båt. Skudenes Sjømannsforening har en grei og sunn økonomi.
Regnskapet ble deretter godtatt med applikasjon.

  

·         Etterpå gikk vi opp i spisesalen og hadde flott middag med salt kjøtt og erter med
tilhørende drikke.

Utlodding ble det også med flotte  presanger.
Til slutt var det kaffe og cognac og en  god drøs nede i baren.

 

Svein Håkon Jensen,
sekretær       

Referat fra medlemsmøte den 6. februar 2017. 

·         Formann ønsket ca 50 medlemmer velkommen til møte.
 Han ønsket spesielt Leiv Sverre Leknes fra Karmsund Havn velkommen. 

·         Leiv Sverre Leknes holdt deretter et intressant  foredrag om Karmsund Havn
som har skiftet navn fra Karmsund Havnevesen. Han viste bilder av Karmsund Havns
utvikling gjennom mange år og planer for utvidelse og ”fremtidsdrømmer”
de har for havnen.
Beliggenheten er veldig god for ytterlige utvidelser knutepunkt
for hele Vestlandet og ellers store deler av landet.
 

·         Etterpå gikk vi ovenpå hvor det ble servert godt sosekjøtt med dertil drikke.
Loddsalg med flotte premier ble det også.
 

·         God og mette gikk vi så ned til en god drøs med kaffe og Cognac. 

Svein Håkon Jensen
Sekretær

 

      

·