Skudenes Sjømannsforening:      

Organisasjon 2018

 

Funksjon Navn Telefon Mobiltlf.
STYRET:
Formann Bjørn Ove Hansen   901 45 780
Nestformann Leif Arne Larsen    
Kasserer Karl Einar Ellingsen 52 82 73 13 997 03 396
Sekretær Svein Håkon Jensen   917 65 275
Styremedlem Per Terje Grindhaug    
Huskomite Ole Helgesen   951 90 583
Vikeholmen Steinar Mæland   481 04 654
REVISOR: Samson Wiig   901 15 061
ØVRIGE KOMITER:
  HISTORIELAGET: Nils Nornes     939 45 488
  Christian Næss   993 58 092
       
VALGKOMITE: Kåre Vea    
  Didrik Stonghaugen  
HUS og    
ARR. KOMITE: Ole Helgesen  951 90 583
  Torstein Larsen 480 42 664
  Sven Simonsen
  Eva Jensen
  Terje Naley
    Berit Høines 51 55 31 26    
HUSUTLEIE: Johannes Sivertsen jr. 958 19 035
FESTIVAL: Johannes Sivertsen jr. 958 19 035
Ole Helgesen 480 42 664
     
FYRKOMITE
UTLEIE AV FYRET: Steinar Mæland   481 04 654
  Reidar Rasmussen    
  Jonny Brandsø  
  Svein Håkon Jensen 917 65 275
  Olav Abelsen 913 07 817
  Hans Kristian Antonsen 991 67 706