Skudenes Sjømannsforening 

Årsrapport for 2008

 

Forrige årsmøte ble avholdt den 4. februar 2008 i foreningens lokaler. Formannen ønsket alle
velkommen og ba om 1 min stillhet for å minnes de som gikk bort siden forrige årsmøte. 

Valg og regnskap fikk sin godkjennelse. 

Styresammensetning 2008 

Formann

ØysteinKarlsen

Nestformann

Cristian Næss

Kasserer

Svein Håkon Jensen

Sekretær

Johannes Sivertsen

Styremedlem

Torstein Larsen

Varamann

Norvald Zahl

Varamann

Dag Ferkingstad

Valgkomite

Johan Hevrøy

Valgkomite

John Halvdan Falnes

Revisor

Leif Naley

 

Årsmøte ble avsluttet som sedvanlig med Salt Kjøtt & Erter med dertil passende drikke.
 

Også 2008 har vært ett aktivt år for foreningen, medlemstallet ligger på 277
medlemmer og 13 æresmedlemmer. Dette er alle gjenværende krigseilere i distriktet.

Fremmøte på medlemsmøtene er meget bra og har holdt ett snitt på 54 ned 2 fra 2007, også
inneværende år har vi hatt mange gode foredragsholdere. 

Det har vært avholdt 10 medlemsmøter

Det har også vært utført solid dugnads innsats. 

Her nevnes: 

Skudefestivalen:

Årets store dugnadsløft for foreningen, vår festival general Ole Helgelsen med assistent
Johannes Sivertsen loste oss nok engang inn i smulere farvann og vel i havn. Festivalen bringer
oss en kjærkommen inntekt og fjoråret ga ca. 80000 netto. En stor takk til som år etter år
bidrar slik at dette arrangementet kan gjennomføres.
Det ble solgt Bacalao og fiskesuppe til den store gullmedalje og om kvelden var det som
sedvanlig stinn brakke med god musikk og fullt dansegulv. 

Convoy Cup

I 2007 startet North Sea Yacth Race under festivalen og seilasen gikk mellom Skudeneshavn og Banff i Skottland. Denne ble arrangert i samarbeid med Skudefestivalen og Karmøy Seilforening. Den tradisjonen ble også gjennomført i 2008
 

17. Mai

17 Mai ble krans nedlagt i parken av Per Kåre Vik med etterfølgende frokost i våre lokaler.
Æresvakter var Torstein Larsen og Didrik Stonghaugen. 

Foreningen var også i 2008 på reisefot, denne gangen til Danmark i August. Godt ledet an av
rreiseleder Fredrik. 

I September hadde vi beboerne fra Skudenes bu og behandlingshjem på besøk til fiskesuppe, kaffe og vafler. Ett fint avbrekk for de inviterte. 

Vi markerte også Norges Kulturdag med ett arrangement på korneliussholmen. /font>

Et julebord er blitt avviklet, dette er også ett populært tiltak, stor takk til arrangementkomiteen. 

Vedlikehold på klubbhuset.

  • Normalt forfallende arbeid

  • Innkjøp av ny vaskemaskin

  • Nytt Mikrofon anlegg er satt opp.

Som det fremgår av årsrapporten er foreningen som nå er blitt 116 år fortsatt vital og særdeles
oppegående. Vi håper at 2009 blir likeså, med fortsatt godt oppmøte på klubbkveldene med
Shantyer – Kåserier og god mat og dertil god drikke.

En god drøs og mimring + utlodning skaper hyggelige sammenkomster på mandagskveldene,
vvi får håpe at dette vil vedvare i årene som kommer. 

Til sist en takk til alle som har bidratt og gjort det mulig å drive foreningen og holde aktiviteten i gang.

Skudeneshavn: 31. januar 2009

 

Johannes Sivertsen

Sekretær