Skudenes Sjømannsforening:
 

Referat fra Årsmøtet 2012:

Årsmøtet ble avholdt  4.  februar 2013.

Årsmøte ble som vanlig avholdt i foreningens lokaler i Skudeneshavn.
Formannen ønsket de 70 frammøte medlemmene velkommen og ba om ett minutts
stillhet for å minnes de medlemmene som var gått bort siden forrige årsmøte.

Formannen leste deretter opp årsberetningen for 2012 som ble godkjent uten større
kommentarer.

Årsrapport for Vikeholmen som har hatt 53 overnattinger i løpet av 2012.

Regnskapet framlagt av Karl Einar Ellingsen (Kasserer) ble godkjent men noen av medlemmene

hadde spørsmål og kommentarer som ble greit besvart av kasseren.

Valg.

Formannen i valgkomiteen la fram innstillingen til nytt styre

Følgende ble valgt.

Formann: Øystein Karlsen.

Nestformann; Christian Ness.

Kasserer: Ellingsen

Sekretær: Alf J. Kristiansen (Ny)

Styremedlem: Leif Arne Larsen (Ny)

 

Møte ble avsluttet med  den tradisjonelle retten: Saltrett med dertil passende drikke.


Med vennlig hilsen

Alf J. Kristiansen

sekretær