Skudenes Sjømannsforening:

 

 REFERAT FRA ÅRSMØTET 06.02.2012

Formannen ønsket alle velkommen til en av landets eldste sjømannsforeninger, velkommen til gjester og velkommen til årsmøtet.
Han takket alle medlemmene og alle i komiteer for innsatsen de hadde lagt ned for sjømannsforeningen.

Navn på de medlemmene som var gått bort siden siste årsmøte ble lest opp, og deretter reiste alle seg for å hedre de med 1 minutts stillhet.

Kasserer Rolf Samuelsen gikk deretter gjennom regnskapet for 2011.
Regnskapet ble godkjent.

Det ble foretatt følgende valg:
4 til fyrkomite, 2 til historielaget, 2 til valgkomite, 5 til arrangementskomite og 1 til revisor


Styresammensetning 2012:

Formann:          Øystein Karlsen
Nestformann:    Christian Næss
Sekretær:          Einar T. Andreassen
Kasserer:           Karl Einar Ellingsen ,ny
Styremedlem:    Alf Kristiansen, ny
Varamann:         Helmik Sævik, ny
Varamann:         Norvald Zahl

Revisor:           Leif Naley


Historielaget:
     Alf Magne Thorshaug
Historielaget:       Erik Skådel, ny


Valgkomite:
        Kjell Magnus Brandsø, ny
Valgkomite :        Arnold Håvik


Huskomite:
 (arrangementskomite)
Ole Helgesen, mobiltelefon 951 90 583
Gunvald Kristoffersen, telefon 52 82 91 46
Torstein Larsen, mobiltelefon 480 42 664
Sven Simonsen
Harry Bentsen
Kjell Ellingsen
Terje Naley


Utleie av huset:

Johannes Sivertsen jr. telefon 958 19 035


Fyrkomite:
Steinar Mæland (utleige av fyret), telefon: 52 82 82 79
Alf Magne Thorshaug,                   telefon: 52 82 83 39 / 907 60 544
Rolf Samuelsen ,                          mobiltelefon: 404 04 190
Aadne Høines,                              telefon: 52 84 33 99
Svein Håkon Jensen,                    mobiltelefon: 917 65 275
Olav Abelsen,                               mobiltelefon: 913 07 817
Jacob Thorsen,                            mobiltelefon: 932 82 968

Alle de nye medlemmene i styret ble valgt etter forslag fra valgkomiteen, ingen motkandidater.

Årsmøtet ble avsluttet som sedvanlig med Salt Kjøtt & Erter med dertil passende drikke.


Mannes, 07-02-2012

Hilsen Einar T. Andreassen
Sekretær