Skudenes Sjømannsforening 

Årsmøtet 6. februar 2006

 

 Formannen ønsket alle velkommen til årsmøte og ba deretter om 1 minutts stillhet for å
 Minnes, de av foreningens medlemmer, som var gått bort.

 Årsrapport for 2005 ble lest opp – Ingen hadde noe å bemerke til regnskapet.

 I kassererens  fravær gikk formannen gjennom regnskapet. Noe mindre inntekter fra
 skudefestivalen dette året, noe som blant annet skyldes høyere priser på råvarene.
 Regnskapet viser at foreningen står seg godt økonomisk og ble godkjent med akklamasjon.

 Valg:

 Da det ikke var kommet inn nye forslag til valgkomiteen innen fristens utløp, ble det ikke
 foretatt skriftelig avstemming.

 Styret og komiteer blir da som følger.

 

Funksjon Navn År
Formann Per Kåre Vik 1
Nestformann Øystein Karlsen 2
Sekretær  Johannes Sivertsen jr. 1
Kasserer Svein Håkon Jensen 2
Varamann Jens Broshaug 1
Varamann Norvald Zahl 1
Styremedlem Didrik Stonghaugen 2
Historielaget: Gabriel Urby 2
Leif Otto Sivertsen 1
Valgkomite: Johan Hevrøy 2
Johan Harald Falnes 1
Revisor: Leif Naley 1
Ole Helgesen 2
Huskomite: Gunvald Kristoffersen 1
Olav Isaksen 1
Sven Simonsen 1
Harry Berntsen 1
Utleige: Jakob Eriksen 1
Fyrkomite: Olav Abelsen 1
Lauritz Dysvig 1
Rolf Samuelsen 1
Svein Håkon Jensen 1
Fredrik Østevik 1


Følgende saker var kommet inn til styret:

Hevning av kontingent til kr 300 per år, vedtatt uten innvendinger.

Ny paragraf §15 i vedtektene, også vedtatt uten innvendinger.

I tillegg til det ordinære årsmøte ble det orientert om følgende :

Tur til Nord Dakota
Fredrik Østevik orienterte om at turen ville bli avlyst.

Formannen informerte om Convoy Cup, som vil bli arrangert i Skudefestivalen.

Shantykoret avsluttet den offisielle delen av møtet.

Deretter gikk en samlet flokk opp i spisesalen. En fullsatt sal fikk servert Salt kjøtt & Erter
med dertil passende drikke. I år som i fjor var det Malene og hennes mannskap som styrte
byssa.

Skudeneshavn 6. februar 2006

 

Johannes Sivertsen

Sekretær