Skudenes Sjømannsforening 

Referat fra medlemsmøtet 30.04.2010

 

Formannen ønsket alle velkommen til årsmøte og ba deretter om 1 minutts stillhet for å
minnes de av foreningens medlemmer som var gått gort. 

Årsrapport for 2009 ble lest opp – ingen bemerkninger. 

Kasserer gikk deretter gjennom regnskapet. Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.
Det kan sies at foreningen står seg godt. 

Valg:

Da det ikke var kommet inn nye forslag til valgkomiteen innen fristens utløp, ble det
ikke foretatt skriftlig avstemming. 

Styret i 2010 blir som følger: 

Formann

Øystein Karlsen

1

Nestformann

Christian Næss

1

Seretær

Johannes Sivertsen

1

Kasserer

Rolf Samuelsen

2

Styremedlem

Torstein Larsen

2

Varamann

Karl Einar Ellingsen

1

Varamann

Norvald Zahl

1

Valgkomite

Svein Håkon Jensen

2

Valgkomite

Olav Danielsen

1

Revisor

Leif Naley

2


Følgende saker var kommet inn til styret: 


Sak 1

Gammel § 10

Styret er bemyndiget til å gjøre innkjøp inntil kr 10.000,- Ved høyere beløp må
dette godkjennes av et medlemsmøte. Alle innkjøp inntil kr 10.000,- behandles
og godkjennes av styret. 

Ny § 10

Styret er bemyndiget til å gjøre innkjøp for inntil kr 25000,- Ved høyere beløp
må dette godkjennes av et medlemsmøte. Alle innkjøp inntil kr 25000,-
behandles og godkjennes av styret. 

Årsmøtet ga her 100% oppslutning. 

Sak 2

Styrets syn på æresmedlemskap:

Styret er stolt over sine nåværende æresmedlemmer, Krigsseilerne.

I år er saken om utnevnelse av æresmedlemmer blitt aktuelt igjen. I denne
forbindelse har styret måttet ta stilling til dette og har fattet følgende forslag: 

Ta bort § 4 da styrets mening er at hvert medlem i
Skudenes Sjømannsforening har like stor verdi i seg selv.
Derfor ser vi det uaktuelt å utnevne nye æresmedlemmer.
 

Styrets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Shantykoret avsluttet den offisielle delen av møtet med fin sang. 

Deretter gikk en samlet flokk opp i spisesalen. En fullsatt sal fikk servert
Salt Kjøtt & Erter med dertil passende drikke. I år var det stuert
Karl Einar Ellingsen som styrte byssa.

 

Skudeneshavn 1. februar 2010

 

Johannes Sivertsen

Sekretær