Skudenes Sjømannsforening 

Årsrapport 2005
 
 

Årsmelding 2005:

 

Forrige årsmøte ble avholdt den 7. februar 2005 i foreningens lokaler. Formannen ønsket alle velkommen og ba om 1 min. stillhet for å minnes de som gikk bort siden forrige årsmøte.

 

Valg og regnskap fikk sin godkjennelse.

 

Styresammensetning 2005:

 

Formann             Per Kåre Vik   

Nestformann        Øystein Karlsen

Kasserer             Samson Wiig
Sekretær            Johannes Sivertsen

Styremedlem       Didrik Stonghaugen
Varamann           Norvald Zahl

Varamann           Jens Broshaug
Valgkomite          Leif Kvalvik
Valgkomite          Johan Halvdan Falnes
Revisor               Leif Naley

 

Årsmøtet ble avsluttet som sedvanlig med Saltkjøtt & Erter med dertil passende drikke.

 

Også 2005 har vært ett aktivt år for foreningen, medlemstallet ligger stødig på 275 medlemmer og 17 æresmedlemmer. Dette er alle gjenværende krigsseilere i distriktet.

Fremmøte på medlemsmøtene er meget bra og har holdt ett snitt på 56, også inneværende år. Vi har hatt mange gode foredragsholdere.
Det har vært 10 medlemsmøter, dvs. ett mer enn normalt, dette var i juni og ble gjennomført svært suksessrikt. Det har vært utført solid dugnads innsats. HER NEVNES:

 

Vikeholmen:
Leieinntekter på om lag NOK 52.000,-
Arbeidet med oppbyggingen etter orkanen INGA satte sitt preg på dugnadsinnsatsen på Vikeholmen i 1. kvartal. Det ble leiet inn gravemaskin for tyngre oppgaver. Vannledningen var skadet flere steder på landsiden, denne ble lagt i strømpe.

 

Hovedhuset:
Utvendig er veggene nedslipt, sprekker reparert, så malt. Den gamle fyrlykten er restaurert og ytterdørene er fornyet. Innvendig er det montert ny trapp og installert toalett under trapp. Gulvet i gangen, toalettet og bislaget er blitt skiferlagt. Det elektriske anlegget er blitt kontrollert, reparert og godkjent. En del malerarbeider er blitt utført pluss at garderoben er forbedret. Totalt 256 dugnadstimer utført. 

 

Utleie:
Fra Wolters reiser som vi begynte samarbeide med i fjor har vi til sammen fått 3 ukers belegg. I tillegg til disse så har vi hatt de faste ferierende med stående bestilling. Totalt 87 overnattingsdøgn. Ingen klager er mottatt fra noen leietakere.

 

I 2005 har fyret fått NOK 200.500,- i gaver / tilskudd / forsikringer. Disse kommer frem av regnskapet.

 

Skudefestivalen:
Er Årets store dugnadsløft for foreingen. Vår festivalgeneral Ole Helgesen loste oss nok en gang inn i smulere farvann og vel i havn. Festivalen bringer oss kjærkommen inntekt og fjorårets gav ca. NOK 38.000 netto i kassen.
En stor takk til alle som år etter år bidrar slik at dette arrangementet kan gjennomførers. Det ble solgt bacalao og fiskesuppe til den store gullmedalje, og om kvelden var det som sedvanlig stinn brakke med god musikk og fullt dansegulv.

17. mai:
17. mai ble det lagt ned krans i parken av Magne Falnes med etterfølgende frokost i våre lokaler. Æresvakter var Didrik Stonghaugen og Johan Hevrøy.

 

I august hadde vi beboerne fra Skudenes bu og behandlingshjem på besøk til fiskesuppe, kaffe og vafler. Et fint avbrekk for gjestene.

 

Det har også vært jobbet med å arrangere Convoy Cup til ære for krigsseilerne. Dette er et samarbeid mellom foreningen, Skudefestivalen og Karmøy Seilforening. Regattaen vil bli lørdag 1. juli og starte i Skudeneshavn - Kvitsøy - Kråkå - Skudeneshavn. Man kan også nevne at blant andre kommer KNM Hitra til Skudeneshavn. Lindeberg kommer med NRK.

 

Den 10. september markerte vi Norges Klturdag med et arrangement på Vikeholmen. Dette var særdeles vellykket. Været var nydelig. Ivar Sund kåserte om bruken av gamle navigasjonshjelpemidler og Vico viste det siste nye innen samme sjanger. Tor Kyvig trakterte med sildebord av beste merke, stor takk til han.
Johannes Solstad stilte velvillig opp med "Solek" som filmbåt.

 

Foreningen har arrangert flere turer i løpet av året. Den første turen gikk til Seatlte hvor 22 personer deltok på reisen. 17. mai ble feiret "over there", med fantastisk opptog. Det var kun positive tilbakemeldinger fra deltakerne.
Neste tur gikk til Sandefjord med avgang fra Skudeneshavn den 4. august. Turen gikk innom Risør med trebåtfestival. Lørdag bar det til Ulefoss og cruise i Telemarkvassdraget med M/S Victoria.

Den tradisjonelle møteutvekslingen med Stavanger Sjømannsforening og Haugesund Sjømann- og Skipper forening går sin vante gang.

 

Et julebord er blitt avviklet, dette er et populært tiltak, stor takk til arrangementskomiteen.

 

Shantykoret:
Shantykoret har hatt et aktivt år bak seg. Medlemstallet er økt til 27 personer og to trekkspill. Nye folk på trekkspill, nemlig Gunnar Mjåseth og Kjell Flotve.  Johannes Hellesland trapper noe ned En stor takk til han. Fredrik Østevik er blitt ny kontaktmann for koret etter Leiv Kvalvik. Koret har i 2005 opptrådt flere steder, blant annet 17. mai i parken, Utsira, Østensjø Rederi, Skudefestivalen, Museet i Mælandsgården, Kulturdagen på Vikeholmen og Solstad Rederi. Det bør nevnes at når korets eldste medlem, Ivar Sund, fylte 85 år drog koret til Vea for å hedre han.
Koret er også blitt mer representativt med nye klær, i den forbindelse fikk de ett maleri av Egil Torin Næsheim som loddes ut for å dekke innkjøpt av klærne.

Av nye turer jobbes det med en tur til den Norske Høstuken i Minot, North dakota.

 

Når det gjelder vedlikehold på klubbhuset, er det lagt ny belegningsstein på utsiden. I tillegg er det utført normalt forefallende arbeid.

 

Som det fremgår av årsrapporten er foreningen blitt 113 år og fortsatt vital og særdeles oppegående. Vi håper at 2006 blir likså, med fortsatt hyggelige sammenkomster på mandagskveldene med shantyer - Kåserier god mat og dertil god drikke. En god drøs og mimring + utlodning skaper hyggelige sammenkomster på mandagskveldene.
Vi får håpe at dette vil vedvare i årene som kommer.

Til sist en takk til alle som har bidratt og gjort det mulig å drive foreningen og holde aktivitetene i gang.

 

 

Skudeneshavn 06. februar 2006

 

Johannes Sivertsen

Sekretær