Referat fra medlemsmøte 3. september 2012:

 

Formannen åpnet med å ønske alle hjertelig velkommen til det første medlemsmøtet etter sommeren.
Han ønsket spesielt velkommen til kveldens kåsør, Jon Marton Sørensen.

Foreningen har mottatt brev og bilder fra Laura Marie Vedøy, datter av æresmedlem Dag Midbø. Hun skriver at hennes far har hatt et lite slag , men at han var blitt bedre.
Foreningen ønsker han god bedring og håper å se han igjen snart på møtene.

Formannen nevnte også at vi hadde mottatt en henvendelse fra en komite som arbeidet med å få reist et minnesmerke for å hedre KRIGSSEILERNE og deres familie.

Under årets Havnedager i Haugesund 16 - 19 august, var årets tema "KRIGSSEILERNE".

Leif M. Bjørklund, Stein Erik Dagsland og Bjørn Toft har gitt ut et hefte "KRIGSSEILERNE". I heftet skriver forfatterne om Haugesunds utenriksflåte fra september 1939 til mai 1945.
Johannes Solstad hadde kjøpt 50 eksemplarer av heftet, som han delte ut de fremmøtte medlemmene.

Kveldens hovedkåsør, Jon Marton Sørensen, holdt et interessant foredrag om tidligere Hydro-bedrifter som Ståle Karlsen og samarbeidspartnere har kjøpt opp og videreutviklet de siste 10 årene.
Bedriftene Ska Invest A/S, Hydal Eiendom A/S, Hydal A/S, Extrusion Tool A/S, Nyhavn Ska A/S, Hydal Transportsystemer A/S 4 Minds A/S og Elto Eiendom A/S

Formannen takket for foredraget.

Som vanlig fortsatte vi med et bedre måltid, krabbe med tilbehør.

Hilsen

Einar T. Andreassen
Sekretætr