Skudenes Sjømannsforening:

Referat fra medlemsmøte 7. mai 2012

 

Formannen åpnet med å ønske alle velkommen.
Han ønsket spesielt velkommen til kveldens fordragsholder Albert Medhaug.

Albert Medhaug har sammen med Leif Ådland gitt ut boken "KARMØYBUER I NEW BEDFORD OG
FAIRHAVEN", som beskriver arbeid og fritid for EMIGRANTER, REIMIGRANTER OG PENDLERE fra Karmøy. Forfatterne er langt på vei med bok nr. 2, som vil ta for seg livet til utvandrerne fra Karmøy til USAs vestkyst.
Formannen takket også for at så mange, ca 70 personer, hadde tatt seg tid til medlemsmøtet. Årsaken til at antall medlemmer var noe høyere enn vanlig, er nok at de aller fleste fra Karmøy har et nært kjennskap og forhold til emigranter og pendlere til USA.

Albert Medhaug viste først en film fra SCALLOP-fisket fra 1951.
Deretter viste han en film fra SCALLOP-fisket fra 2010.
Fiskebåtene hadde fått mer moderne utstyr, men rensking av scallop og også leveringen til mottaker forgikk på samme måte som i tidligere tider.

Formann Øystein Karlsen takket for foredraget.

Etter foredraget gikk vi alle opp i spisesalen for å spise et bedre måltid middag, sild med tilbehør.

Hilsen

Einar T. Andreassen
Sekretær