Skudenes Sjømannsforening:

 

 Medlemsmøte 8. april 2013.

Referat fra medlemsmøte i Skudenes Sjømannsforening 8. april 2013. 

Formannen åpnet med å ønske alle velkommen til et svært godt besøkt møte.

Utenom 13 inviterte gjester fra Haugesund Sjømands-og skipperforening var
ca. 60 av foreningens medlemmer møtt opp.

Formannen presenterte deretter kveldens foredragsholder Bjarne Arnesen
som holdt et langt og interessant foredrag der han fortalte om sin mange
årige tjeneste på norske ubåter, de siste årene som skipssjef.

Etter foredraget samlet deltagerne seg i spisesalen der det ble servert
nydelig seibiff.

Senere var det sosialt samvær fram til ca. kl. 23 da de siste brøt opp etter en
hyggelig kveld.

 

Alf J. Kristiansen.

Sekretær.