Skudenes Sjømannsforening:

Referat fra medlemsmøtet 09.01.2012 

 

Formannen åpnet med å ønske alle velkommen og ønsket alle et godt nytt år .

Han ønsket  spesielt  velkommen til  foredragsholder Lars Tveit.

Formannen takket også for at så mange, ca. 60 personer, hadde tatt seg tid til medlemsmøtet.

Han var spesielt glad for at 2 av æresmedlemmene, Anders Naley og Dag Midtbø, deltok på møte.

 

Han gav deretter ordet til foredragsholder Lars Tveit.

Han holdt et  foredrag og viste bilder fra gjenoppbyggingen av trebroen over Suldalslågen.

Den opprinnelige broen var bygget på slutten av 1700 tallet.

De bygget den nye broen på samme måte som som de hadde gjort på 1700 tallet.

 

Til slutt takket  formann Øystein Karlsen  for foredraget.

 

Etter foredraget gikk vi alle opp i spisesalen for å spise betasuppe .

 

Hilsen

EinarT. Andreassen

Sekretær