Skudenes Sjømannsforening 

Referat fra medlemsmøtet 02.04.2007

 

 

 Formannen åpnet møtet med å ønske velkommen og spesielt til kveldens kåsør Lasse Pedersen. 


Det er 5 ledige plasser til turen til Hamar


Forrige møte ble det spurt om navn på avdøde medlemmer i fjor, formannen forklarte at dette ble
lest opp på årsmøtet og navnene på avdøde er Carl Stensen og Kristian Sørensen.
 

 Formannen leste diktet Vårtegn av Jakob Sande. 

 Leiv Kvalvik spurte etter referat fra regnskapet ettersom dette ikke var revidert ved årsmøtet.
Leif Naley som er revisor redegjorde fra regnskapet. Revisor påpekte at han savner ett budsjett
for foreningen.
Diskusjonen ble høylytt og det ble bestemt at styret tar affære og har ett ekstraordinært møte om situasjonen og bestemmer etter vedtektene om det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å avgjøre hva som skal gjøres med Vikeholmen og den økonomiske situasjonen. 

 

 Deretter fikk Lasse Pedersen ordet.
Han fortalte noen fornøyelige historier som bare Lasse Pedersen kan. Blant annet om de gamle
snop automatene, og om den teknologiske revolusjonen som har foregått de siste 30 årene.
Han fortalte også om Kopervik som var en plass som ungdommen reiste til for å gå på dans.
Kort sagt ett fornøyelig fordrag om en svunnen tid. 

 

 Etterpå gikk hele forsamlingen opp til ett fornøyelig måltid med Komle og Saltkjøtt tilbrett av Carl Ellingsen. 

 

Skudeneshavn 02. april 2007

 

Johannes Sivertsen

Sekretær