Skudenes Sjømannsforening 

Referat fra medlemsmøtet 04.05.2009

 

 Formannen åpnet møtet med å ønske velkommen til maimøte, og spesielt til
 kveldens gjester fra Stavanger Sjømannsforening.

 Formannen orienterte om at det er 8 ledige plasser på turen til Danmark.

 Formannen orienterte også om at Shantykoret holder på å lage en cd, og i
 den forbindelse ba koret om et lån fra foreningen på NOK 25.000,- .
 Lånet ble innvilget uten kommentarer.

 Deretter orienterte Per Kåre Vik om Convoy Cup som igjen vil bli holdt under
 Skudefestivalen.
KNM Alta vil være tilstede.      KNM Alta

Som museumsfartøy er M314 "Alta" åpent for publikum. Minesveiperen er en
av de største trebåtene i Norge. Da den første gang deltok på Trebåtfestivalen
i Risør, august 1997, var over 1300 besøkende ombord.
M314 Alta ligger ved Oslo Maritime Kulturvernsenters anlegg på Nordre
Akershus kai. Hun seiler fra tid til annen på oppdrag for Sjøforsvaret.

Ole minnet om at hvis 17. mai frokosten skulle finne sted, måtte flere melde
seg på.

Sekretæren minnet på at årets store dugnad 'festivalen' trenger flere frivillige.

 

Skudeneshavn 04. mai 2009

 

Johannes Sivertsen

Sekretær