Skudenes Sjømannsforening:

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 05-09-2011.

Formannen åpnet med å ønske alle velkommen til første møte etter sommeren.

Han ønsket spesielt velkommen til gjester med foredragsholder Gerda Sviland i spissen.

Formannen takket også for at så mange, ca. 60 personer, hadde tatt seg tid til medlemsmøtet.

Han gav deretter ordet til foredragsholder Gerda Sviland, datter av tidligere medlem av Skudenes Sjømannsforening,Hjalmar Måsvær.

Hun holdt et meget gripende foredrag om de norske sjømenn som ble tvunget til å arbeide for den tyske 

okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

Hennes far ble tvunget til å arbeide som kjentmann mellom Kopervik og Lødingen. Han opplevde å bli både bombet og torpedert flere ganger under seilas langs norskekysten.

Etter krigen fikk sjøfolkene som seilte på norskekysten ingen annerkjennelse eller støtte.

Gerda Sviland har skrevet bok om de glemte «KRIGSSEILERNE».

Til slutt takket  formann Øystein Karlsen  for et meget godt foredrag.

 

Etter foredraget gikk vi alle opp i spisesalen og nøt et bedre krabbe -måltid .

 

 

 

 

Sævelandsvik , 06.09.2011

 

Einar T. Andreassen

Sekretær