Skudenes Sjømannsforening 

Referat fra medlemsmøtet 12.06.2006

 

Convoy Cup:     

Formann orienterte om convoy cup som skal være fredag og lørdag under Skudefestivalen. ”Hidra”, ”Faun” og ?????? skal komme samlet ca kl 1400 og vi vil prøve å få til convoy av båter som skal følge dem fra Svortingen til Havn.
Formann oppfordret alle som kunne til å delta i convoyen.                                                

Han orienterte også om tilstelningen i Parken med krans nedlegging på minnesmerket og blant annet sang av Shantykoret. Det blir også en fest for krigsseilerne på Skammanes. 

Formann orienterte også om arbeid som er utført på Vikholmen og Korneliusholmen samt arbeid som gjenstår. Det er å fullføre skifting av vindushengsler på Korneliusholmen samt malerarbeid og fullføre steinbryggen på Vikholmen.

Styret har også vedtatt medlems betaling for opphold på Vikholmen. For å leie en helg som man har bestilt / beslaglagt lang tid i forveien betaler medlemmer kr. 1750,- som på Korneliusholmen. Hvis fyret er ledig kan medlemmer overnatte der for kr. 200,- pr. natt. 

Gunvald Kristoffersen ble tildelt en blomsterbukett for godt arbeid i klubblokalene. 

Det ble også en oppsummering av året til nå og hva som kan gjøres bedre.     

Hva har vært bra?

Shantykoret har vært et fint tiltak for Sjømannsforeningens ansikt utad. 
                                                                                                                  
Hva har vært dårlig?
  
Oppslutningen av folketoget under 17. mai feiringen.
   
Hva bør vi gjøre noe med?
  
Det kom forslag at Sjømannsforeningen tar på seg arrangementet i parken 17. mai om morgen med krans nedlegging og sang (Shantykoret).
 

Fredrik orienterte om tur til Danmark 24. til 27. august. Turen går via Kristiansand –
Hanstholm – Skive og Skagen før turen blir satt tilbake igjen. Turen koster kr. 3450,- alt inklusivt. 

Shantykoret underholdt deretter med sang og det ble overrekt en gave til Johannes Hellesland for hans innsats for Shantykoret. 

Etterpå ble det servert reker med brød og dertil egnet drikke til. Lotteri ble det også.
Koselig kveld før ferien.

 

Skudeneshavn 12. juni 2006